banner

VAE emulzija

  • Emulzija kopolimera vinil acetat-etilena

    Emulzija kopolimera vinil acetat-etilena

    Emulzija kopolimera vinil acetata i etilena (VAE emulzija) je kopolimer vinil acetata i etilena. možemo isporučiti VAE proizvode viskoziteta od 200~8500 mPa.s, sadržaja etilena od 2~30% i masenog udjela nehlapljivih tvari na 50~60%.VAE emulzija se može koristiti u osnovnom materijalu ljepila, materijalu za dimenzioniranje, materijalu za dimenzioniranje i lakiranju papirne pulpe, osnovnom materijalu premaza, modifikatoru cementa, ljepilu za tepihe itd.